Kasko ve Sigorta

TRAFİK HASARI HALİNDE İSTENEN EVRAKLAR

• Poliçe aslı ve fotokopisi, ruhsat fotokopisi, kimlik fotokopisi

• Trafik kazası tespit tutanağı

• Trafik tescil belgesi

• Sürücü belgesi fotokopisi

• Alkol raporu

• Karşı aracın trafik, tescil fotokopisi

KASKO HASARI HALİNDE İSTENEN EVRAKLAR

• Poliçe aslı veya fotokopisi, ruhsat fotokopisi, kimlik fotokopisi

• Poliçe prim makbuzları

• Trafik kazası tespit tutanağı

• Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar

• Trafik tescil belgesi

• Sürücü belgesi fotokopisi

• Beyan • Alkol raporu

• Poliçe ve tescil belgelerinde (satılamaz, hacizlidir) kaydı varsa bu kaydı koyduran kişi veya kurumların    muvafakat yazısı

• Kasko sigortalı araç park halinde hasarlandıysa, radyo teybi çalındıysa karakol ifade tutanağı ve görgü    tespit tutanağı ÇALINMA HALİNDE

• Karakol müracaat zaptı

• Vekaletname

• 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zabtı

• Maliye ve Trafik Tescil kaydının silindiğine dair yazı

• Çalıntı şerhli tescil belgesi

• Asıl veya yedek anahtarlar

• Araç dosyası